En Facility Management løsning frigør ressourcer, skaber overblik og øger effektiviteten

Idrættens Hus.
”AD HOC FM er nemt at anvende og giver et godt og samlet overblik over afdelingens arbejdsbyrde og et godt grundlag for opfølgning.” 
Ena Christiansen, Afdelingschef

AD HOC FM

 

AD HOC FM er et management værktøj særligt udviklet med henblik på at strukturere og prioritere Facility Management opgaver på tværs af afdelinger og lokationer. Både som Facility Manager, økonomichef, servicetekniker og som håndværker kan du løbende følge med i udviklingen af opgaveporteføljen og planlægge din arbejdsdag mere effektivt i koordination med dine kollegaer.

 

FM-afdelingen kan med dette værktøj skabe ro omkring leverancer og prioritere sine opgaver i forhold til vigtighed. Workflowet vil således heller ikke unødigt blive forstyrret eller afbrudt af nye opgaver. Facility Manageren får mulighed for at træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag, og de daglige brugere vil opleve en mere problemfri hverdag med en præcis tilbagemelding på opgavestatus. AD HOC FM er nemt at anvende uanset IT-mæssig baggrund og løsningen kan tages i brug allerede samme dag som installationen finder sted.

 

AD HOC FM indeholder en række nyttige funktioner, herunder et let overskueligt opgave-registreringssystem som fra slutbrugersiden kan kobles sammen med det almindelige mailsystem. Derfor behøver slutbrugeren ikke involvere sig i nye it-værktøjer hvilket gør AD HOC FM særdeles brugervenligt.

 

Out-of-the-box funktioner

 

AD HOC FM grundpakken indeholder de mest efterspurgte funktioner, der gør AD HOC FM til et uundværligt værktøj i en FM- eller teknisk serviceafdeling. Standard-funktionerne omfatter; online baseret Opgavestyring, Statistik, Enhedsregistrering, Beskedfunktion, samt en tværorganisatorisk Vidensbase, men udvidelses-mulighederne er mange og kan sammensættes efter ønske og behov.

 

FM Tillægsmoduler

 

 

AD HOC Mobil  

AD HOC Mobil: AD HOC Mobil giver dig adgang til AD HOC uanset fysisk placering og medarbejderne ”på farten” får dermed også adgang til AD HOC’s nøglefunktioner direkte på deres mobiltelefon.

     
     
Email Helpdesk  

E-mail Helpdesk: E-mail Helpdesk er automatisk opgaveoprettelse – direkte fra din e-mail. Du sender blot en e-mails til en fælles postkasse, og e-mailens indhold omdannes herefter til en opgave i AD HOC – naturligvis med afsenderen som rekvirent.

     
     
Excel Integration  

Excel Integration: Få et direkte link mellem AD HOC’s database og Excel, og skab ubegrænset mulighed for opbygning af statistikker i Excel. Alle data kan udnyttes og du bestemmer selv layout og formater.

     
     
CTI Integration  

Integration til CTI: Integration til CTI er bindeleddet mellem dit telefoni-system og AD HOC. Med CTI kan du blive ”briefet”, når telefonen ringer og du får et hurtigt overblik over brugerens stamdata og opgavehistorik.

     
     
Kategorier  

Kategori i flere niveauer: Få en mere præcis kategorisering af opgaver, mulighed for opdeling af hoved- og underkategorier. Kategorierne underopdeles i niveauer, så valg af hovedkategori medfører mulighed for valg af underkategori.

     
     
KPI  

Key Performance Indicator: Få et hurtigt overblik over udvalgte nøgletal. KPI-status-indikatorer fungerer som et “instrumentbræt” på din startside, og viser visuelt den aktuelle situation på f.eks. tidsanvendelse, åbne og afsluttede opgaver, overholdelse af deadlines mm.

     
     
Mini Projekt  

Mini Projekt (ITIL Modul): Med AD HOC Mini Projekt kan du styre projekter, og benytte AD HOC’s egenskaber som projektplanlægningsværktøj. Overblik, struktur og mulighed for uddelegering af opgaver, er blot nogle af udbytterne ved Mini Projekt. Med hovedopgaver og underopgaver sikres fuldt overblik og transparens i projektets forløb.

     
     
Område  

Område: Få et nyt opgavestyringssystem – og udvid brugen af AD HOC til andre afdelinger. Med Område-funktionen opsplittes jeres AD HOC i separate afdelinger, og hver afdeling arbejder i eget system, men med mulighed for at opgaver kan vandre på tværs.

     
     
Outlook Toolbar  

Outlook Toolbar: Automatiseret opgaveoprettelse - Med AD HOC Toolbar kan du med et enkelt klik konvertere en e-mail i Outlook til en opgave i AD HOC med korrekt rekvirent. Du sparer tid og får lettere styr på din e-mail-indbakke.

     
     
Processtyring  

Processtyring: Få en skabelon til at styre og strukturere komplekse processer. Modulet kan f.eks. bruges til en auto-matisering af opgaver i forbindelse med bestillingsopgaver, ansættelser / fratrædelser, altså tværgående opgaver.

     
     
Udvidet Statestik  

Udvidet Statistik: AD HOC Statistik tager temperaturen på tingene ud fra en række fastlagte kriterier. Du får en grafisk visning af udviklingen, og ser dermed forandringer i modsætning til blot tilstanden.

     
     
Tilfredshedsundersøgelse  

Tilfredshedsundersøgelse: Med automatisk udsendelse af tilfredshedsundersøgelse, kan I sikre, at afdelingens prioriteringer og indsatser stemmer overens med brugernes ønsker og behov.

     
     
Site  

Site: Med AD HOC Site kan man filtrere opgaverne på en given lokation, og dermed sikre, at de enkelte IT-medarbejdere kun ser de opgaver, der er relevante for lige netop dem. Det betyder, at deres overblik ikke bliver forstyrret af opgaver fra de andre afdelinger.

 

 

Hvis du vil høre hvordan I kan optimere jeres ejendomsdrift, så kontakt Aventor på telefon: +45 7015 7500 eller anvend kontaktformen her.

 

AD HOC IT | AD HOC Customize