Customize er special-tilpassede løsninger, som designes ud fra kundens specifikke behov

 

AD HOC Customize

 

Service Management er i dag et centralt konkurrenceparameter for de fleste virksomheder. Det være sig internt som eksternt. Service systemet sikrer fornuftige interne arbejdsgange, og den styrkede kommunikation skaber tryghed og handlekraft hos den enkelte medarbejder. Eksternt binder Service systemet kunde og leverandør sammen i et gensidigt, værdifuldt samarbejde.

 

Hvis din virksomhed har specifikke behov, som vores standardløsninger ikke umiddelbart dækker, tilbyder Aventor at designe en løsning som målrettet tilfredsstiller disse behov.

 

Grundlæggende handler det om at kortlægge de organisatoriske forgreninger jeres behov måtte medføre - internt og eksternt. På baggrund af behovsanalysen udarbejdes en detaljeret løsnings-specifikation, hvorefter designprocessen kan begynde.

 

Det kan måske lyde som en ordentlig mundfuld, men i kraft af Aventors mangeårige videnindsamling og systemudviklingserfaring, er vi i stand til at levere specialdesignede løsninger på ganske kort tid.

 

Hvis du vil høre hvordan I kan optimere jeres opgavestyring og processer, så kontakt os på telefon: +45 7015 7500 eller anvend kontaktformen her.

 

AD HOC IT | AD HOC FM