Få endnu mere ud af AD HOC med kraftfulde plug-and-play moduludvidelser

AD HOC Udvidelsesmoduler

 

AD HOC løsningerne er sammensat med henblik på at levere størst muligt udbytte fra start, men løsningerne rummer også mange udvidelsesmuligheder, som kan gøre hverdagen endnu lettere og endnu mere effektiv for serviceorganisationen.

 

AD HOC Mobil AD HOC Mobil
 

AD HOC Mobil: AD HOC Mobil giver dig adgang til AD HOC uanset fysisk placering og medarbejderne ”på farten” får dermed også adgang til AD HOC’s nøglefunktioner direkte på deres mobiltelefon.

Asset Connector  Asset Connector
 

Asset Connector: Har I allerede et scanningsværktøj til registrering af Hardware og software, men ønsker I også at samle alle informationer ét sted? Så er løsningen Asset Connector, som integrerer alle oplysninger fra jeres eksisterende scanningsværktøj direkte over i AD HOC.

CRM CRM
 

CRM: Få et nemt og enkelt overblik over al kundeinformation og aktivitet, med et CRM-kundekartotek i jeres AD HOC.

Change Management Change Management (ITIL Modul)
 

Change Management (ITIL Modul): AD HOC Change Management hjælper dig til at lede og gennemføre forandringsprojekter. Værktøjet sikrer, en gennemtænkt styringsproces, hvor enhver ændring i et eksisterende driftsmiljø bliver implementeret på en planlagt og kontrolleret måde. Systemet følger ITIL-anbefalingerne, og sikrer dig mod kortsigtede lappe- og hovsaløsninger.

Email Helpdesk E-mail Helpdesk
 

E-mail Helpdesk: E-mail Helpdesk er automatisk opgaveoprettelse – direkte fra din e-mail. Du sender blot en e-mails til en fælles postkasse, og e-mailens indhold omdannes herefter til en opgave i AD HOC – naturligvis med afsenderen som rekvirent.

Eskalering Eskalering (ITIL Modul)
 

Eskalering (ITIL Modul): Med AD HOC’s Eskaleringsagent sikres det at ingen opgaver glemmes, da agenten automatisk holder øje med de verserende opgaver. Agenten reagerer hvis fristen for påbegyndelse eller afslutning af opgaven overskrides og opgaven eskaleres herefter til en anden ansvarlig.

Excel Integration Excel Integration
 

Excel Integration: Få et direkte link mellem AD HOC’s database og Excel, og skab ubegrænset mulighed for opbygning af statistikker i Excel. Alle data kan udnyttes og du bestemmer selv layout og formater.

CTI Integration Integration til CTI
 

Integration til CTI: Integration til CTI er bindeleddet mellem dit telefoni-system og AD HOC. Med CTI kan du blive ”briefet”, når telefonen ringer og du får et hurtigt overblik over brugerens stamdata og opgavehistorik.

Inventory Inventory
 

Inventory: Inventory er AD HOC’s scanningsværktøj, som giver en enkel og effektiv administration af både software-, user- og hardware. Alle informationer bliver automatisk indsamlet fra både brugere og computere, og du får et hurtigt overblik over organisationens enheder.

ITIL View ITIL-View (ITIL Modul)
 

ITIL-View (ITIL Modul): Arbejder I ud fra ITIL-begreberne, giver ITIL-View mulighed for et samlet grafisk overblik over alle Incident-, Problem-, Change- og Release management opgaver.

Kategorier Kategorier i flere niveauer
 

Kategori i flere niveauer: Få en mere præcis kategorisering af opgaver, mulighed for opdeling af hoved- og underkategorier. Kategorierne underopdeles i niveauer, så valg af hovedkategori medfører mulighed for valg af underkategori.

KPI Key Performance Indicator
 

Key Performance Indicator: Få et hurtigt overblik over udvalgte nøgletal. KPI-status-indikatorer fungerer som et “instrumentbræt” på din startside, og viser visuelt den aktuelle situation på f.eks. tidsanvendelse, åbne og afsluttede opgaver, overholdelse af deadlines mm.

Mini Projekt Mini Projekt (ITIL Modul)
 

Mini Projekt (ITIL Modul): Med AD HOC Mini Projekt kan du styre projekter, og benytte AD HOC’s egenskaber som projektplanlægningsværktøj. Overblik, struktur og mulighed for uddelegering af opgaver, er blot nogle af udbytterne ved Mini Projekt. Med hovedopgaver og underopgaver sikres fuldt overblik og transparens i projektets forløb.

Område Område
 

Område: Få et nyt opgavestyringssystem – og udvid brugen af AD HOC til andre afdelinger. Med Område-funktionen opsplittes jeres AD HOC i separate afdelinger, og hver afdeling arbejder i eget system, men med mulighed for at opgaver kan vandre på tværs.

Outlook Toolbar Outlook Toolbar
 

Outlook Toolbar: Automatiseret opgaveoprettelse - Med AD HOC Toolbar kan du med et enkelt klik konvertere en e-mail i Outlook til en opgave i AD HOC med korrekt rekvirent. Du sparer tid og får lettere styr på din e-mail-indbakke.

SLA-Pausefunktion SLA -Pausefunktion (ITIL Modul)
 

SLA-Pausefunktion (ITIL Modul): Oplever du også at opgaver bliver forsinket pga. faktorer du ikke selv er herre over og at statistikker på deadlines dermed ikke giver et retvisende billede? Pauseknap-funktionen, giver mulighed for at sætte en opgave på ”pause”, mens der eksempelvis afventes svar fra en bruger.

Prioritering Prioritering (ITIL Modul)
 

Prioritering (ITIL Modul): Med AD HOC prioritering sikres en korrekt prioritering af brugernes opgaver ud fra ITIL-begreberne Impact og Urgency.

Processtyring Processtyring
 

Processtyring: Få en skabelon til at styre og strukturere komplekse processer. Modulet kan f.eks. bruges til en auto-matisering af opgaver i forbindelse med bestillingsopgaver, ansættelser / fratrædelser, altså tværgående opgaver.

Udvidet Statestik Udvidet Statistik
 

Udvidet Statistik: AD HOC Statistik tager temperaturen på tingene ud fra en række fastlagte kriterier. Du får en grafisk visning af udviklingen, og ser dermed forandringer i modsætning til blot tilstanden.

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse
 

Tilfredshedsundersøgelse: Med automatisk udsendelse af tilfredshedsundersøgelse, kan I sikre, at afdelingens prioriteringer og indsatser stemmer overens med brugernes ønsker og behov.

Site Site
 

Site: Med AD HOC Site kan man filtrere opgaverne på en given lokation, og dermed sikre, at de enkelte IT-medarbejdere kun ser de opgaver, der er relevante for lige netop dem. Det betyder, at deres overblik ikke bliver forstyrret af opgaver fra de andre afdelinger.

 

 

Hvis du vil høre mere om de mange udvidelsesmoduler, så kontakt Aventor på telefon: +45 7015 7500 eller anvend kontaktformen her.

 

AD HOC IT | AD HOC FM | AD HOC Customize